OFICIÁLNÍ PRŮVODCI

VÍTEJTE V PAMÁTCE SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO


DŮVODY PROČ SI OBJEDNAT OFICIÁLNÍHO PRŮVODCE


  • GARANCE NEJVYŠŠÍ KVALIFIKACE
  • PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOST
  • VAŠE BEZPEČNOST
  • KONTROLY PRŮVODCOVSKÝCH LICENCÍ
  • PATŘÍME DO MÍSTNÍ KOMUNITY

OFICIÁLNÍ PRŮVODCI ČESKÝ KRUMLOV JSOU K DISPOZICI V TĚCHTO JAZYCÍCH:

Angličtina * Němčina Španělština * Francouzština * Ruština * Japonština * Italština * Maďarština


GARANCE NEJVYŠŠÍ KVALIFIKACE


Nejlepší místní průvodci jsou zváni do tříletého vzdělávacího programu organizovaným ve spolupráci s městem Český Krumlov. Na konci vzdělávacího programu průvodci obdrží status "OFICIÁLNÍ  PRŮVODCE  ČESKÝ KRUMLOV"   Po obdržení titulu a průvodcovského odznaku se průvodci i nadále pravidelně účastní vzdělávacích seminářů a prohlubují  své své odborné znalosti.PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOST


Garantujeme minimálně tříletou profesionální zkušenost v poskytování průvodcovských služeb                 VAŠE BEZPEČNOSTVšichni oficiální průvodci města Český Krumlov jsou ve stálém online spojení s Policií České republiky prostřednictvím mobilní aplikace.  Společně ochraňují majetek klientů před kapesními zloději.
KONTROLY PRŮVODCOVSKÝCH LICENCÍ


Průvodce/vedoucí skupiny, který poskytuje průvodcovské služby kdekoliv v České republice bez platné průvodcovské licence vydané v EU se dopouští nelegální činnosti a může být pokutován až do výše 500 000 Kč.

Průvodcovskou činnost v České republice upravuje živnostenský zákon č. 455/1991 Sb.            Dodržování zákonných podmínek při poskytování průvodcovské činnosti je předmětem kontrol ze strany pracovníků Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Českém Krumlově. Výkon živnostenské kontroly se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., okontrole (kontrolní řád). Kontrolovaná osoba (podnikatel) je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených kontrolním řádem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Povinná osoba (zaměstnanec podnikatele) je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Kontrolou pověření pracovníci se prokáží průkazem. Jsou doprovázeni tlumočníky.  Odmítnutí součinnosti je dle okolností buď přestupek nebo správní delikt, za které živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000,- Kč. Provozování průvodcovské činnosti bez příslušného oprávnění je přestupek, za který živnostenský úřad uloží pokutu do výše 500 000,- Kč.   JSME SOUČÁSTÍ MÍSTNÍ KOMUNITY


Oficiální průvodci města Český Krumlov pravidelně organizují programy a přednášky pro místní obyvatele a přispívají na charitu.
Jak si objednat průvodce


  • Pro průvodcovské služby v českém jazyce můžete poptat kteréhokoliv oficiálního průvodce.
  • Pro průvodcovské služby v cizím jazyce, nejprve vyberte jazyk výkladu a potom zašlete poptávku přímo jednotlivým průvodům.

Děkujeme !


QUALIFICATION GUARANTEED
Powered by Webnode
Create your website for free!